Börja resan mot en hållbar framtid här.

Varför hållbarhet?

Alla företag kommer att behöva ställa om, det är bara att acceptera. Planeten och mänskligheten har inte råd med företag som inte gör det. Det är inget att vänta på; gör det nu.

Låt företaget vara en kraftfull motor i den nödvändiga omställningen istället för att oroa dig över att drunkna i kundkrav och regelverk. Vi hjälper dig att prioritera, strukturera och skapa en strategi som inte bara följer lagar och regler utan också driver lönsamhet, och omställning på riktigt.

Man som vandrar på berg

Våra tjänster

Dubbel väsentlighet

Dubbel väsentlighetsanalys

Den dubbla väsentlighetsanalysen är hjärtat i allt hållbarhetsarbete och även i CSRD-rapporteringen. Vi hjälper dig att identifiera era väsentliga områden.

CSRD

CSRD-rapportering

Det nya direktivet för hållbarhetsredovisning träder i kraft 2024. Har du koll på vilka företag som omfattas och hur man lägger upp arbetet? Vi hjälper dig.

Hållbarhetskommunikation

Hållbarhets­kommunikation

Det kan vara svårt att hitta nyckeln till effektiv hållbarhetskommunikation.  Samtidigt är det viktigare än någonsin att vi delar med oss av vårt hållbarhetsarbete.

CSDDD

Är du redo för CSDDD?

Alla företag behöver kunna visa att de tar ansvar i sina värdekedjor, vilket är vad det här direktivet syftar till. Har ni koll på vad som krävs för att leva upp till lagkravet?

Greenwashing

Undvik Greenwashing

Lär dig att undvika greenwashing, green hushing och andra grönmålade fällor. Vi hjälper dig att skapa effektiv hållbarhetskommunikation.

Hållbarhetsrapport

Hållbarhets­rapportering

Även om ni inte omfattas av CSRD finns det många anledningar till att ta fram en hållbarhetsrapport som visar hur ni jobbar. Vi hjälper dig att strukturera upp arbetet.